Ученическое самоуправление

ПЕРШАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ГА «БРСМ»

развернуть

БРСМ мяне вучыць сябраваць,

Вучыць краінаю сваёй шанаваць,

Вучыць быць добрым, адважным, прамым,

Вучыць быць стойкім, душой маладым!

Мэта:

Стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця моладзі, раскрыцця яе творчага патэнцыялу, садзейнічанне развіццю ў Рэспубліцы Беларусь грамадзянскай супольнасці, заснаванага на патрыятычных і духоўна-маральных каштоўнасцях беларускага народа.

Задачы:

 • садзейнічанне распрацоўцы ва ўстаноўленым парадку юрыдычных і сацыяльна-эканамічных гарантый правоў моладзі, якія ўраўноўваюць яе магчымасці з іншымі сацыяльнымі групамі;
 • падтрымка ініцыятыў, накіраваных на інтэлектуальнае, духоўнае, фізічнае развіццё моладзі, а таксама на стварэнне ўмоў для развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці;
 • удзел ва ўстаноўленым парадку ў распрацоўцы моладзевых праграм;
 • выхаванне ў членаў ГА "БРСМ" патрыятызму, як найважнейшай духоўнай і сацыяльнай каштоўнасці.

Першасная арганізацыя ГА “БРСМ”

ДУА “Куранецкая сярэдняя школа” налічвае 12 членаў.

Членам ГА "БРСМ" можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, асобы без грамадзянства, а таксама замежныя грамадзяне, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, ва ўзросце ад 14 да 31 года, якія прызнаюць Статут і праграмныя дакументы ГА «БРСМ».

Для гэтага неабходна:

 • напісаць заяву вызначанага ўзору;
 • аплаціць ўступны ўзнос 5.00 рублёў;
 • фотаздымак памерам 3х2,5 см.

 Моладзевы білет з'яўляецца пацвярджэннем прыналежнасці да арганізацыі.

У білеце ўказваецца імя па бацьку, год нараджэння, дата і месца выдачы, нумар білета і размяшчаецца фотаздымак.

Перыядычныя ўзносы выплачваюцца адзін раз у год.

Арганізцыя працуе ў наступных напрамках:

 • Прапаганда здаровага ладу жыцця сярод моладзі; далучэнне маладых людзей да заняткаў фізічнай культурай і спортам, задавальненне патрэбы ў фізічным самаўдасканаленні і дасягненні спартыўных вынікаў;
 • Стварэнне комплекснай сістэмы падрыхтоўкі вучнёўскай моладзі да самастойнага выхаду на рынак працы. Арганізацыя працаўладкавання моладзі. Рэспубліканская праграма "Занятасць";
 • Стварэнне ўмоў для сумеснай дзейнасці БРПА (піянерскай арганізацыі) і БРСМ, якая спрыяе ўсебаковаму развіццю дзяцей і моладзі.
 • Папярэджанне злачыннасці сярод дзяцей і моладзі;
 • Прафілактыка інфекцый якія перадаюцца палавым шляхам і ВІЧ / СНІД сярод моладзі. Праграма ПА ГА "БРСМ" "Мы выбіраем жыццё".

 Члены ПА ГА “БРСМ” з’яўляюцца ўдзельнікамі

валанцёрскага атрада “Добрае сэрца” і вучнёўскага самакіравання

“Новае пакаленне”

87

9

Афіцыйны сайт ГА «БРСМ»

Вілейскі раённы камітэт грамадскага аб'яднання «БРСМ»

свернуть

Першасная арганізацыя ГА «БРПА» імя Леаніда Малькевіча

развернуть

Наш дэвіз:

ні кроку назад,

ні кроку на месцы,

а толькі наперад

і толькі ўсе разам!

2

Першасная арганізацыя ГА “БРПА” налівнае 84 члена: 34 піянера і 50 акцябрат

свернуть

Аб'яднанне малодшых школьнікаў «Акцябраты»

развернуть

Акцябронак – член арганізацыі ва ўзросце ад 7 да 10 гадоў. Пачатковец у піянерскіх справах, гатовы прыняць і працягнуць традыцыі і гісторыю Піянерыі.

Прыём у арганізацыю малодшых школьнікаў праводзіцца ва ўрачыстай абстаноўцы на зборы дружыны адначасова з рытуалам прысваення звання «акцябраты».

Мэта аб'яднання:

 - дапамагчы дзецям ў спазнанні навакольнага свету, у атрыманні ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для жыцця ў грамадстве, сям'і, у зносінах з прыродай.

Аб'яднанне «Акцябраты» уваходзіць у склад піянерскай дружыны. Узначальвае і каардынуе яго дзейнасць Савет сяброў "Акцябрат", у які ўваходзіць старэйшая важатая, класныя кіраўнікі і памочнікі «акцябрат».

Сімвал “Акцябрат” – Акцябрацкі значок - нагрудны значок у выглядзе пяціканцовай зорачкі, тры верхніх прамяня якой афарбаваныя ў чырвоны, два ніжніх - у зялёны колер. У цэнтры зорачкі - карта рэспублікі Беларусь залацістага колеру. Значок акцябрацкі носіцца на левым баку грудзей. Значок з'яўляецца сімвалам прыналежнасці дзяцей да акцябрацкай групы.

4

56

 

свернуть

Научное общество учащихся ГУО «Куренецкая средняя школа»

развернуть

Положение о научном обществе учащихся

  "Новый горизонт"

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы.

Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения.

Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения, самореализации.

  Задачи НОУ: 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;

-учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу;

- способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед аудиторией с докладами;

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся.

СТРУКТУРА НОУ

НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по различным областям знаний.

Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое проводится два раза в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый учебный год, утверждения планов, принятия документов и решений, определяющих деятельность общества.

Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза в месяц.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ

Обучение учащихся  работе  с научной  литературой,  формирование культуры  научного исследования.

Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы.

Оказание помощи  в проведении  экспериментальной и исследовательской работы.

Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх.

Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований.

Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги научно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года: формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи, компьютерные программы и др.

Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий

 Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;

  Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза в месяц.

 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

К участию в конференции допускаются учащиеся 2-11-х классов, активно участвующие в работе научных секций и получившие разрешение научного руководителя и консультанта на участие в школьной научной конференции.

УЧАСТНИКИ  НОУ:

Членами общества являются учащиеся 2-11 классов, изъявившие желание активно участвовать в работе одной-двух секций научного общества.

Учащиеся-исполнители учебной исследовательской работы имеют право:

- выбрать тему в соответствии со своими интересами;

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно-справочную базу образовательного учреждения;

- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и научных консультантов ученической исследовательской работы;

- свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в соответствии с авторским правом;

- члены НОУ могут избирать и быть избранными в ученический совет; получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и научного руководителя.

ЧЛЕНЫ НОУ ОБЯЗАНЫ:

- выполнять исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в образовательном учреждении;

- участвовать в конференциях; самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук; участвовать в пропаганде их среди учащихся; вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества; участвовать в организации выставок работ.

- соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой исследования;

- соблюдать полную сохранность и бережно использовать материальные и технические ресурсы и справочно-информационные материалы образовательного учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.).

По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы для участия в конференциях, могут быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах.

  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Основными показателями результативности деятельности объединения являются:

- результаты участия членов НОУ в районных, областных, республиканских и международных интеллектуально-конкурсных мероприятиях (дипломы победителей и лауреатов);

- внедрение результатов исследовательских работ учащихся в практику работы учреждений и организаций населенного пункта, в котором располагается учреждение образования, района, области, республики;

- выбор учащимися научной деятельности как профессиональное самоопределение.

Формы поощрения членов НОУ:

- почетная грамота; - диплом; - благодарность; - благодарственное письмо; - направление для участия в районных, областных, республиканских интеллектуально-конкурсных мероприятиях; - приз; - памятный подарок; - публикация об учащемся на сайте учреждения образования, районной газете и др. периодических изданиях.

План

работы научного общества учащихся "Новый горизонт"

ГУО "Куренецкая средняя школа"

на 2022/2023 учебный год

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности.

Задачи: 

- формировать и развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности;

- развивать творческий и интеллектуальный потенциал учащихся;

- выявлять и поддерживать учащихся, склонных к исследовательскому труду. 

Система взаимодействия НОУ

ноу

свернуть